Plannen en organiseren

Veel kinderen en jeugdigen ervaren problemen met de executieve functies. Het plannen en organiseren kost hen meer moeite dan leeftijdgenoten. Ze missen het overzicht van taken in het totaal en lopen vast bijvoorbeeld met hun huiswerk, maar ook met het maken van werkstukken, voorbereiden van spreekbeurten of met het uitvoeren van dagelijkse vaardigheden zoals aankleden.

In een aantal sessies wordt een inventarisatie gemaakt van de competenties en vaardigheden en de taken waarvoor het kind/ de jongere staat en worden handvatten geboden aan ouders en kind/jongere hoe om te gaan met taken. Als onderdeel wordt bijvoorbeeld gesproken over taakanalyses, het opdelen van een taak in meerder kleinere deeltaken en de wijze waarop dit via een vaste planning kan worden uitgevoerd.


ZIEZO Nieuw-Vennep
Petra Spuijbroek
info@ziezo-praktijk.nl
0252 - 68 76 02
ma,di,do en vr: vanaf 18.30
woe - za: vanaf 8.00