Privacy verklaring

Ziezo zet zich volledig in om uw persoonsgegevens en in het bijzonder uw privacygevoelige gegevens te beschermen. Ziezo ziet erop toe dat dit plaatsvindt conform alle relevante wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Wat wordt verstaan onder persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect in relatie kunnen worden gebracht met uw persoon (bijv. uw contactinformatie, BSN nummer, identificatiedocumenten, huisartsbrief, een(vermoedelijke) diagnose indien bekend, de verzekeringsgegevens; zoals wettelijk verplicht zijn ten einde een behandelovereenkomst aan te gaan en de rekening van de geleverde behandeling aan het einde van het traject). Bij de start van de behandeling wordt naar uw persoonsgegevens gevraagd, dit gebeurt altijd in een direct cliënt contact. De verwijsbrief wordt door uzelf aangeleverd of via een beveiligde omgeving in de mail door de huisarts/verwijzer, op verzoek van u, verzonden.

Waarom verwerkt Ziezo persoonsgegevens?
Ziezo verwerkt uw persoonsgegevens in diverse interne processen. Op deze manier kan Ziezo u zo efficiënt en effectief mogelijk haar diensten aanbieden: Het verwerken van persoonsgegevens door Ziezo wordt op de volgende rechtsgrondslagen gebaseerd: voor de uitvoering van een overeenkomst tussen Ziezo en klant (het hulpverleningsplan); op basis van een gerechtvaardigd belang van Ziezo; om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Ziezo rust.

Waar worden persoonsgegevens bewaard en wie heeft toegang?
Ziezo zorgt ervoor dat relevante maatregelen worden genomen om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van u aan derden verstrekt, bijvoorbeeld bij het verstrekken van informatie aan een nieuwe hulpverlener of huisarts.

We gebruiken uw gegevens, goed beveiligd via een speciaal sofware pakket* bij Praktijkdata, een op maat gemaakt pakket speciaal voor therapeuten en psychologen werkzaam in de Basis GGZ, Specialistische GGZ en Jeugdzorg. Met Praktijkdata kan Ziezo als hulpverlener de benodigde gegevens van de cliënten registreren, dossiers bijhouden, ROM metingen uitvoeren en de facturen en Vecozo-declaraties aanmaken en digitaal versturen in een beveiligde omgeving.

Uw persoonsgegevens worden bewaard conform EU-grondslagen zoals opgenomen in de AVG.

*Specificatie online software pakket:

Voor online software als Praktijkdata is beveiliging natuurlijk een uitermate belangrijk punt. Bij de ontwikkeling van de software is hier dan ook veel aandacht aan besteed. Zo kent het beveiligingsmaatregelen op zowel applicatie- als databaseniveau, en is ook de omgeving waarin de applicatie uitgevoerd wordt streng beveiligd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde en ISO27001 & NEN7510 gecertificeerde datacenters, zodat uw gegevens veilig en professioneel beheerd worden.

Als gecentraliseerde online software heeft Praktijkdata een belangrijk voordeel ten opzichte van software die ik op mijn eigen computer of server installeer. Mijn gegevens worden namelijk op een zeer veilige manier opgeslagen, zonder risico's als diefstal en virussen. Ik hoef zelf geen back-ups te maken, de gegevens worden in het datacenter namelijk op meerdere momenten per dag naar gespecialiseerde back-up hardware weggeschreven. Dergelijke redundantie zorgt ervoor dat zelfs wanneer er zich calamiteiten voordoen, er toch een zeer recente back-up aanwezig is.

Praktijkdata is NEN7510 gecertificeerd door het auditteam van Kiwa Nederland.

Bewaartermijnen
Ziezo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken daarvan. De uiterlijke bewaartermijn is op grond van de WGBO 15 jaar wat betreft uw dossier en 7 jaar in verband met fiscaal juridische verplichtingen na afloop van de overeenkomst. Uw gegevens worden verwijderd uiterlijk na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

Welke rechten heeft u?
Hieronder staan uw rechten vermeld in relatie tot het verwerken van uw persoonsgegevens door Ziezo in het dossier. U kunt uw verzoek schriftelijk kenbaar maken door een email te sturen naar info@Ziezo-praktijk.nl. Ziezo zal uiterlijk binnen 1 maand inhoudelijk reageren op uw verzoek.

Contactgegevens
Als u ondanks de inspanning van Ziezo en de hierboven beschreven rechten een privacy gerelateerde vraag of klacht heeft, dan kunt u contact opnemen met Petra Spuijbroek, of kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bezoek en postadres
Ziezo Praktijk
Von Liebigstraat 5
2152 XE Nieuw Vennep
Tel 0252 687602


ZIEZO 's-Gravenhage
Petra Spuijbroek
info@ziezo-praktijk.nl
ma,di,do en vr: vanaf 18.30
woe - za: vanaf 8.00