Tarieven

Bij de huidige systematiek van verzekeraars (18+) en zorg betaald door de gemeente (0-18 jaar) wordt gedeclareerd in prestatie dbc in de basis GGZ.

Deze zijn verdeeld in 5 categorieën te weten:

Prestatie Omschrijving Maximum NZa tarief
Basis GGZ Kort (BK) Lichte DSM stoornissen € 457,43
Basis GGZ Middel (BM) Matige DSM stoornissen € 779,40
Basis GGZ Intensief (BI) Ernstige DSM stoornissen € 1.222,15
Basis GGZ Chronisch (BC)    Chronische stabiele stoornissen     € 1.138,94
Transitieprestatie Onjuiste verwijzingen € 188,53
(bron: Nederlandse Zorgautoriteit NZa: 2016)

Bij volwassenen 18 + De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering., met uitzondering van behandeling van werkproblemen, aanpassingsstoornissen en relatietherapie. Soms wordt behandeling hiervan vergoed vanuit uw aanvullende polis. Voor de zorgkosten doe door de basisverzekering worden vergoed, geldt boven de 18 jaar dat eerst uw eigen risico wordt aangesproken. Het is ook mogelijk dat u de gesprekken zelf betaalt. De huisarts kan optreden als verwijzer voor de verzekering door een verwijsbrief te schrijven voor BGGZ.

Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar geldt dat de kosten voor de behandeling van jeugd tot 18 jaar in de generalistische basis GGZ en specialistische GGZ worden vanaf 2015 vergoed door de gemeente, mits er sprake is van verzekerde zorg. Er is geen eigen risico. Mijn praktijk heeft via Psyzorg jeugd contracten met alle gemeenten in de regio Kennemerland, Haarlemmermeer en IJmond. Dat betekent dat zorg aan kinderen en jeugdigen ( tot 18 jaar) en hun ouders woonachtig in gemeenten die horen onder de regio Kennemerland-Haarlemmermeer-IJmond de diagnostiek en behandeling vergoed krijgen, mits er sprake is van verzekerde zorg.


ZIEZO 's-Gravenhage
Petra Spuijbroek
info@ziezo-praktijk.nl
ma,di,do en vr: vanaf 18.30
woe - za: vanaf 8.00