EMDR (Eye movement desensitisation and reprocessing)

Kinderen, jongeren en volwassenen maken negatieve gebeurtenissen mee. Er zijn verschillende soorten gebeurtenissen waardoor mensen beschadigd kunnen raken. Te denken valt aan een natuurramp, (verkeers)ongeluk, seksueel misbruik, lichamelijk geweld, verwaarlozing, terrorisme, plotseling verlies van een dierbare door een ongeval of een andere gebeurtenis, medische situaties, pestervaringen.

EMDR komt in aanmerking wanneer het kind, de jongere of volwassene kampt met problemen, waarvan vermoed wordt dat ze te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen.

Toepassing van EMDR bij kinderen kan al vanaf zeer jonge leeftijd: ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden, nog voordat taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling.

De afgelopen tien jaar is in Nederland veel ervaring opgebouwd in de praktijk. Zowel ervaringen uit de dagelijkse praktijk als resultaten uit wetenschappelijk onderzoek stemmen hoopgevend. In de praktijk blijkt dat EMDR bij kinderen vaak nog sneller resultaten te zien geeft dan bij volwassenen. De komende jaren hopen we met wetenschappelijk onderzoek deze positieve resultaten verder te kunnen onderbouwen. Klik hier voor meer informatie.

Er zijn verspreid over ons land nu meer dan 650 kinder- en jeugdbehandelaars opgeleid in de toepassing van EMDR. Deze zijn werkzaam bij instellingen of in een eigen praktijk. (tekst van de site www.EMDR.nl)EMDR behandeling€ 77,50 per uur
ZIEZO 's-Gravenhage
Petra Spuijbroek
info@ziezo-praktijk.nl
ma,di,do en vr: vanaf 18.30
woe - za: vanaf 8.00