Autisme: Broers en Zussen van kinderen met autisme; Brusjes

Bedoeld voor broers en zusjes van kinderen met een gediagnosticeerde autisme spectrumstoornis.
Inhoud: wat betekent het om een broer of zus te hebben met autisme. Wat zijn positieve kanten van autisme, wat is er lastig en hoe kan je daarmee om gaan.
Organisatie: kinderen uit eenzelfde leeftijdsrange krijgen de mogelijkheid om enkele keren met elkaar te praten over het hebben van een broer of zus met autisme. De groepen zijn maximaal 8 personen

De gesprekken worden gevoerd onder leiding van ervaren medewerkers uit de autismehulpverlening.
ZIEZO 's-Gravenhage
Petra Spuijbroek
info@ziezo-praktijk.nl
ma,di,do en vr: vanaf 18.30
woe - za: vanaf 8.00