Basiscursus autisme voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Dagdeel één wordt stilgestaan bij de theorie van autismespectrumstoornissen, het voorkomen en de verklarende theorieën.

Dagdeel twee wordt stilgestaan bij het feit dat u een kind met autismespectrumstoornis in de groep heeft en welke aanpassingen gedaan kunnen worden in de omgeving in dit geval de speelzaal of dagvoorziening. U wordt in staat gesteld casuïstiek in te brengen en relevante vragen te stellen.

Bovenstaande inhoud is globaal: de inhoud wordt aangepast aan de uitgangssituatie van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf als het een cursus op maat betreft voor het hele team (maximaal 20 deelnemers).

Cursus autisme (2x2,5 uur) € 900,- plus reiskosten € 0,35 per km
Studiemiddag op maat € 450,- plus reiskosten € 0,35 per km

Op bovenstaande is een vervolgaanbod mogelijk:

In de dagelijkse omgang met de peuter met een autismespectrumstoornis komt u echter regelmatig voor nieuwe vragen en probleemsituaties te staan. Elk kind met een autismespectrumstoornis ontwikkelt zich immers anders en nieuwe ontwikkelingsfases kennen nieuwe eisen en behoeftes.


Naast een cursus over autismespectrumstoornissen is een cursus op maat mogelijk rond bv gedragstoornissen, ontwikkelingstaken.

Kosten: € 550,- per dagdeel (maximaal 20 deelnemers) incl. voorbereidingskosten en achtergrond informatie. Reiskosten € 0,35 per km


ZIEZO 's-Gravenhage
Petra Spuijbroek
info@ziezo-praktijk.nl
ma,di,do en vr: vanaf 18.30
woe - za: vanaf 8.00