EMDR en autisme: maar hoe dan?

Steeds meer EMDR therapeuten komen in aanraking met mensen met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis. De ervaring leert dat de behandeling van mensen met een autisme spectrumstoornis vaak net even anders verloopt dan de behandeling bij anderen. In deze workshop neem ik u mee in het kinderprotocol en de knelpunten en bijzonderheden die u tegen kunt komen met beeldmateriaal en casuïstiek. Tevens is er voorbeeldmateriaal.

Er zal voldoende ruimte zijn voor vragen en oefening. Deelnemers worden verzocht eigen casuïstiek en vragen mee te nemen.

De volgende onderwerpen zullen o.a. aan bod komen:


De workshop is bedoeld voor behandelaars die de EMDR basistraining hebben afgerond met supervisie. Zij willen hun kennis en vaardigheden met betrekking tot het toepassen van EMDR in de specifieke doelgroep verfijnen en updaten.

De primaire doelstelling is een scherpe en vlotte toepassing van het basisprotocol rekening houdend met de doelgroep.

De accreditatie voor deze cursus is bij de VEN aangevraagd.

Praktische gegevens voor de workshop:

Aantal deelnemers: Maximaal 20
Kosten: € 275,- (inclusief koffie en cursusmateriaal)
Aanmelding: U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar info@ziezo-praktijk.nl

ZIEZO 's-Gravenhage
Petra Spuijbroek
info@ziezo-praktijk.nl
ma,di,do en vr: vanaf 18.30
woe - za: vanaf 8.00