Instellingen

Basiscursus autismespectrum stoornissen

Dagdeel één wordt stilgestaan bij theorieën rond autismespectrumstoornissen, onderzoek, prevalentie en verklarende theorieën. Met behulp van videomateriaal wordt de theorie herkenbaar gepresenteerd. Aan het eind van dag één bent u beter in staat autismespectrumsignalen te herkennen.

Dagdeel twee wordt stilgestaan bij het feit dat u een kind met autismespectrumstoornis in de groep heeft en welke aanpassingen gedaan kunnen worden in de omgeving in dit geval de speelzaal/dagvoorziening. U wordt in staat gesteld casuïstiek in te brengen en relevante vragen te stellen.

Cursus autisme (2x2,5 uur)€ 900,- plus reiskosten € 0,35 per km (maximaal 20 deelnemers)
Studiemiddag op maat€ 450,- plus reiskosten € 0,35 per km
Studiemiddag op maatprijs op aanvraag

Naast cursus over autismespectrumstoornissen is een cursus op maat mogelijk rond bv gedragstoornissen, ontwikkelingstaken.

Kosten: € 550,- per dagdeel (maximaal 20 deelnemers) incl. voorbereidingskosten en achtergrond informatie. Reiskosten € 0,35 per km.


ZIEZO 's-Gravenhage
Petra Spuijbroek
info@ziezo-praktijk.nl
ma,di,do en vr: vanaf 18.30
woe - za: vanaf 8.00